Jornada d’habitatge

Compartim amb totes vosaltres la ponència que vam fer a la jornada d’habitatge que ha tingut lloc aquest dissabte al centre cívic Maria Aurèlia Capmany i on hem pogut tractar la problemàtica amb les companyes de la CUP i amb famílies de tres dels blocs okupats que tenim a la ciutat.

Arran Terrassa som una assemblea de joves que veiem en la lluita la única solució a aquest sistema injust i desigual per naturalesa. Aquí Terrassa fa 3 anys que ens organitzem com a Arran, tot i que Arran es va crear fa 5 anys arreu dels Països Catalans.

Entenem que és necessària l’organització del jovent per tal de fer de Terrassa una ciutat més justa i que tingui espais que siguin per als joves, per a nosaltres. Podem destacar com a victòries de l’assemblea des de ser dels que vam ocupar el que ara és el Casal Popular Atzur, crear la Trobada Jove aquí Terrassa juntament amb altres col·lectius, desenvolupar l’oci alternatiu a la ciutat i fer d’aquest un lloc més segur o fer formacions que ens enriqueixin.

La joventut és l’etapa en què construïm una identitat pròpia i ens desenvolupem i per tant és necessari trobar espais en aquests moment, espais que van més enllà d’un Casal. Espais com un habitatge, per poder-nos desenvolupar i construir els nostres propis projectes de vida. Un motiu més per crear aquest espai propi, és per poder garantir que tot jove pugui viure en llibertat, amb intimitat i amb pau. Tot i la necessitat d’aquest espai i el fet de ser un dret, l’accés a l’habitatge digne per part del jovent segueix sent un gran repte.

Aquesta impossibilitat és causada d’una banda per les condicions socioeconòmiques del jovent fruit de la seva precarietat, ja que, actualment a Catalunya tenim un 39% d’atur juvenil, provocat en part perquè des del 2007 s’ha canviat 236 mil llocs de treball ocupats per joves d’entre 16 i 24 anys, per persones d’altres edats. A més 9 de cada 10 joves que treballen tenen contractes temporals precaris. Tot això provoca que la mitjana d’edat d’emancipació a Europa sigui dels 29 anys.

D’altre banda l’impossibilitat d’aquest habitatge digne, també es causada pel fet que a la nostra societat es prioritza que els capitalistes segueixin tenint pisos buits per a continuar especulant, que no el dret universal a l’habitatge. Això es veu reflectit en que hi ha 1 milió d’habitatges buits i s’han fet 500 mil desnonaments.

La majoria de joves que si tenen l’oportunitat d’emancipar-se, acabant compartint pis ja que no arriben a poder-lo pagar sencer. Cal destacar també que el fet de ser dones ens suposa com en molts aspectes de la nostra societat, un sobre esforç en l’accés a l’habitatge, ja que les dones joves no som una excepció i tenim també el sou més baix que els homes. Es per això, que les dones quan s’emancipen tenen accés a 4,6m2 menys als que accedeixen els homes.

Com Arran mentre visquem aquesta realitat, apostarem per l’ocupació com a via a l’accés a l’habitatge. Actualment tenim exemples d’assemblees que han ocupat habitatges per fer d’aquells espais buits la seva llar, ho veiem per exemple a la nostra mateixa comarca, a Sabadell. Aquesta però no és l’única opció, també entenem la masoveria urbana com a opció per l’accés a l’habitatge, aquesta consisteix en habitatges buits que es poden utilitzar a canvi d’algun pacte com podria ser fer una reforma.

Moltes gràcies per ser-hi. Unim les lluites, construïm la Unitat Popular.

 

Arran Terrassa, abril 2016.